Translate

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Παιχνίδια ἐξουσίας, κατασκοπείας, προδοσίας, παραπληροφορήσεως, ἐντυπώσεων καὶ ἐθνικῆς μειοδοσίας…

Παιχνίδια ἐξουσίας, κατασκοπείας, προδοσίας, παραπληροφορήσεως, ἐντυπώσεων καὶ ἐθνικῆς μειοδοσίας...

Κι ἀπὸ πίσω ἕνας στρατὸς πρακτόρων, δολοφόνων, τρομοκρατῶν, δουλεμπόρων, προδοτῶν, δημοσιοκάφρων….

Ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος, αὐτῶν τῶν σκοτεινῶν ὑποθέσεων, φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ὑπόθεσις τῆς Ε.Υ.Π., ποὺ συνδέεται μὲ τὸ σχέδιον  «Πυθία», τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας Καραμανλῆ, τὸν ἔλεγχο ὅλων τῶν κρατικῶν ὀργανισμῶν ἀπὸ ξένα κέντρα ἐξουσίας, τὴν ἀποδόμησιν τοῦ συστήματος παιδείας μὲ τὴν προβολὴ ξένων πρακτόρων …«εἰδικῶν ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ», τὸ παγκόσμιον δουλεμπόριον, τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ GAP καὶ τῶν χρυσοπληρωμένων συμβούλων του, τῆς ΜΟΣΑΝΤ, τῆς CIA, τῶν τραπεζῶν καὶ τελικῶς τὴν ἔλευσιν τοῦ Δ.Ν.Τ..
Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν τῆς ΕΥΠ, μὲ τὸ παρασκήνιον ποὺ στήθηκε ἀπὸ τὴν συμμορία τοῦ GAP, τὶς ἀτελείωτες σὲ ἀριθμὸ Μ.Κ.Ο. ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν τὴν …πολυπολιτισμικότητα, τὴν καταστρατήγησιν τῶν ἀνθρωπίνων μας δικαιωμάτων, τὴν ἀκύρωσιν τῶν ἐθνικῶν μας συνόρων, τὴν ἀπόκρυψιν τῶν κυκλωμάτων δουλεμπορίας, τὸν πλουτισμὸ τῶν ἐμπλεκομένων, τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας, τὴν διάλυσιν τῶν κρατικῶν δομῶν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως.
Μὰ κυρίως αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ διαπιστώνουμε, ἐὰν ἀσχοληθοῦμε ἀκόμη κι ἐπιδερμικῶς μὲ τὴν ὑπόθεσιν αὐτήν, εἶναι  ἡ ἄνευ ὁρίων παραπληροφόρησις ποὺ τὴν σκιάζει, ἀποδεικνύοντας πὼς ὅταν ὑπάρχῃ χρῆμα τὰ στόματα κλείνουν, οἱ δημοσιοκάφροι σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἡ δικαιοσύνη …λοξοκυττᾶ καὶ ἡ πολιτεία …ἐξαϋλώνεται.
 
Κάποια πρόσωπα, πραγματικὰ ἀριστοτεχνικῶς, ἐπέτυχαν νὰ δημιουργηθῇ μία ἀσαφὴς εἰκόνα, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ὑπόθεσιν Ἀγγελάκη καὶ τὴν ὀμάδα συνεργατῶν του, ποὺ ἀφορᾶ σὲ θέματα «κατασκοπείας, ἀπόπειρες δολοφονίας, δολοφονίες, δωροδοκίες, ἐκβιασμούς, ἐκφοβισμούς, ψευδομαρτυρίες…» Ὅλος ὁ ποινικὸς κώδιξ ἐν χορῷ μὰ καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ μεθοδεύσεις, οἱ παραπληροφορήσεις καὶ οἱ προπαγάνδες γιὰ νὰ μᾶς ἀποκρύψουν τὸ τὶ ἀκριβῶς διακυβεύεται… Καὶ σιωπή, σκοτάδι, συκοφαντίες, «δημοσιοκαφριστικὲς ἀποσιωπήσεις» καὶ πρωτοσέλιδα, μὲ «δημοσιοκαφριστικὲς ἀποκαλύψεις», μαζὺ μὲ μπόλικες ἀναβολὲς στὰ δικαστήρια, μπόλικες σάλτσες, μπόλικα ψέμματα καὶ μπόλικες ἀνοησίες… Κι ὅλα αὐτὰ σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, στὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ χρηματοδοτοῦντο(-νται) μέσῳ τοῦ Υπ.Εξ. γιὰ νὰ μᾶς ἀπομειώσουν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, τὴν ἐθνικὴ συνείδησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίληψίν μας. Ἀφῆστε δὲ τὰ κονδύλια πού, περνώντας ἀπὸ ἄγνωστες διαδρομές, κατέληξαν σὲ πράκτορες, δολοφόνους, κατασκόπους, δουλεμπόρους, ἐφοπλιστές, δημοσιοκάφρους, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἐδῶ ὅλα τὰ σκοτεινὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνενόχλητα, προκαλοῦν δολιοφθορὲς ἀλλὰ  ἀπειλοῦν ἀκόμη καὶ ζωὲς πρωθυπουργῶν.

Ἔγκριτε δημοσιογράφε Κώστα Βαξεβάνη, μήπως …ΔΕΝ μᾶς τά λές καί πολύ καλά γιά τήν ΕΥΠ;


Φαινομενικῶς ἄσχετες μεταξύ τους ὑποθέσεις συνδέονται μὲ πολὺ χρῆμα, πράκτορες καὶ ξένες πρεσβεῖες… Πραγματικῶς σχετικὲς μεταξύ τους ὑποθέσεις ἀπομονώνονται, κομματιάζονται καὶ παρουσιάζονται ὡς …«τυχαῖα συμβάντα». Κάποιοι ξέρουν, θέλουν νὰ μιλήσουν ἀλλὰ δὲν τοὺς ἀφήνουν. Κάποιοι ἄλλοι μιλοῦν γιὰ νὰ παραπληροφορήσουν, νὰ θολώσουν καὶ νὰ παραπλανήσουν…

Τὸ πόρισμα δολοφονίας Καραμανλῆ «καίει» πολλοὺς καὶ δικαιώνει περισσοτέρους


Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας Καραμανλῆ ἀποδεικνύει πὼς ΔΕΝ ἔχουμε κράτος!!!


Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ, εἰδικὸς δὲν εἶμαι. Ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψίν μου πολλὲς ἀνακρίβειες, παραπληροφορήσεις καὶ ψέμματα. Ὅπως αὐτά, ποὺ συνδέουν τὴν ὑπόθεσιν καὶ μὲ τὸν «ἔγκριτο δημοσιογράφο» Κώστα Βαξεβάνη καὶ οὐσιαστικῶς …θολώνουν τὸ τοπίον καὶ στοχοποιοῦν μίαν συγκεκριμένη ὁμάδα ἀνθρώπων, ποὺ …ὅλως «τυχαίως» ἀντεδρασε καὶ ἀντεστάθη σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν σαπίλα καὶ προσπάθησε νὰ διαδόσῃ τὶς ἀλήθειες. Μὰ τὴν σήμερον ἡμέρα ὅταν ἀντιστέκεσαι στὴν ἰσοπέδωσιν εἶσαι καὶ πρὸς …ἐξαφάνισιν!!!

Μήπως ὁ Βαξεβάνης μᾶς εἶπε ΠΟΛΛΑ ψέμματα;


Καὶ καταπιάστηκα μὲ τὴν ὑπόθεσιν ἀκροθιγῶς… Περισσότερο καταθέτοντας ἐρωτηματικὰ παρὰ ἀπαντήσεις…
Στὸ μεταξὺ ἔχω διαβάσει ἀπίστευτες προσπάθειες ἀλλοιώσεως τῆς κοινῆς γνώμης, εἰδικῶς ἀπὸ τὸν «ἔγκριτο δημοσιογράφο» Κώστα Βαξεβάνη, ποὺ …«πανηγυρίζει» γιὰ ἀνύπαρκτες νίκες του, ποὺ διαδίδει ψευδῶς ἀποφάσεις δικαστηρίων ποὺ ἤ …δὲν ὑπάρχουν ἤ εἶναι …ἀντίθετες ἀπὸ αὐτὸ ποὺ παρουσιάζῃ, σιωπᾶ γιὰ τὶς καταδίκες του ἤ γιὰ τὶς στοιχειοθετημένες διαψεύσεις του… Γενικῶς μία πολὺ στοχοποιημένη συμπεριφεροὰ διαπιστώνεται ἀπὸ κάθε καλοπροαίρετο παρατηρητή, ποὺ δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ ἕναν τόσο προβεβλημένο δημοσιογράφο.
Νά τό θεωρήσω τυχαῖον ἤ νά μήν τό θεωρήσω;


Τὸ σχέδιον «Πυθία», ἡ ΕΥΠ καὶ τὸ «μεγάλο στήριγμα» τῶν ΗΠΑ ὁ GAP!!!


Πάντως, παρακολουθώντας τὴν ὑπόθεσιν, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὁ Βαξεβάνης πανηγύριζε γιὰ μίαν ἀθῴωσίν του, ἐμπλέκοντας καὶ τὸν Ἀγγελάκη στοὺς πανηγυρισμούς του, ἄν καὶ ἦταν ὁλίγον …ἄσχετος μὲ τοὺς …πανηγυρισμοὺς αὐτούς. Γιατί ἄρα γέ;;  Μᾶλλον γιὰ νὰ …προλάβῃ τὰ πραγματικὰ γεγονότα ποὺ ἀκολουθοῦσαν…

ΑΘΩΟΣ!!!!!!!!


Ρεπορτάζ Καλλιόπη Σουφλή
Σας χρωστούσα ένα ρεπορτάζ, (εδώ) όταν εχθές, λόγω απουσίας μου από το blog, δεν κατέφερα να σας δόσω την εικόνα της ΑΘΩΩΣΗΕΩΣ του συγχρόνου ΝΤΡΕΫΦΟΥΣ, που διώκεται από το σάπιο  καθεστώς του Γιώργου Παπανδρέου και της… παρέας του, τα τελευταία χρόνια…
Κατασκευασμένες κατηγορίες, χαλκευμένα στοιχεία και μια λυσσαλώδης δίωξη άνευ προηγουμένου, εναντίον του ΕΛΛΗΝΑ ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, που μόνο ως πράξη εκδικήσεως μπορεί να χαρακτηρισθεί, γιατί δεν ενέδωσε σε βρώμικα σχέδια.
Ένας αθώος σύρεται στα δικαστήρια, τέθηκε σε αργία από το καθεστώς Παπανδρέου  και βρίσκεται κατηγορούμενος, με… κατασκευασμένες κατηγορίες, εδώ και έξι χρόνια…
Κατέπεσε εχθές πανηγυρικά ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άλλη μία -η τελευταία- από τις πλείστες όσες κατηγορίες/υποθέσεις είχαν κατασκευάσει την περίοδο 2009-2012, η Διοίκηση της ΕΥΠ επί των κ.κ. Γ. Α. Παπανδρέου/Μ. Χρυσοχοΐδη/Χρ. Παπουτσή/Κ. Μπίκα/Φ. Παπαγεωργίου/Χρ. Τσαντρίζου και οι παρατρεχάμενοί της συνδικαλιστές για τον τότε προιστάμενο στην διεύθυνση Κατασκοπείας κ. Κώστα Αγγελάκη. 
Ούτε μια, ούτε δυο οι κατηγορίες… 
Από το ρεπορτάζ που κάναμε προκύπτουν 10 τον αριθμό ξεχωριστές υποθέσεις, ποινικές -στην Δικαιοσύνη- και πειθαρχικές -εντός δηλαδή της υπηρεσίας- αλλά μπορεί να κάναμε και λάθος γιατί κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα στο μέτρημα…
Στα 6 περίπου χρόνια που κρατάει η δίωξή του έχει απαλλαγεί από ΟΛΕΣ ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες από αυτές ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα που αν καταδικαζόταν θα επέφεραν βαρειές ποινές καθείρξεως… 
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι σε καμμία από τις υποθέσεις αυτές που έφτασαν στο Ακροατήριο, δεν έχει βρεθεί Εισαγγελέας που να έχει εκφράσει καταδικαστική πρόταση για τον εν λόγω υπάλληλο…
Ωστόσο η ΕΥΠ ακάθεκτη συνεχίζει τις διώξεις… 
Ακόμα και η σημερινή διοίκηση του κ. Γιάννη Ρουμπάτη, παρά τις συνεχείς αθωωτικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του… 
Προφανώς έχει καλλίτερες γνώσεις απο τις Δικαστικές Αρχές, καθώς δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τις διώξεις αυτές…
Πάντως, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια έξω από την αίθουσα του ακροατηρίου που διεξήχθη η χθεσινή διαδικασία, έντονη ήταν η φημολογία ότι και το σημερινό σύστημα εξουσίας στην υπηρεσία, δίνει την μάχη του για να προστατεύσει το τότε σύστημα εξουσίας επί ΓΑΠ που ξεκίνησε όλες αυτές τις διώξεις κατά εντίμων αντιφρονούντων στελεχών της υπηρεσίας την περίοδο 2009-2012.
Για την ιστορία να πούμε ότι εχθές, 18 Δεκεμβρίου 2015, στο B’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο κ. Κ. Αγγελάκης αθωώθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ και με πρόταση της κας Εισαγγελέως Έδρας, για την κατηγορία της παραβάσεως καθήκοντος για την υπόθεση των ψυχομετρικών (ΨΧΜ) τεστ που σας είχαμε αποκαλύψει προχθές εδώ στα “ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ”,(εδώ) λόγω του ότι δεν συνέτρεχαν αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι του αδικήματος… Μετά και τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για τον ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, θα συμβουλεύαμε τους διώκτες του, να παραδεχθούν την ήττα τους και να επαναφέρουν τουλάχιστον στην υπηρεσία του, έναν ΕΛΛΗΝΑ, που βάζει το συμφέρον της Πατρίδας, επάνω από τα βρώμικα πολιτικά παιχνίδια.
Θα υπενθυμίσουμε δε προς τούτο, τα εξής στους διώκτες του Κώστα Αγγελάκη, παρά το γεγονός, πως είμαστε απόλυτα βέβαιοι, πως τα σοφά λόγια, δεν θα βρουν σ’ αυτούς ευήκοα ώτα…: «Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ μεγαλύτερη θρησκεία, από την ΑΛΗΘΕΙΑ». (Ιησούς Χριστός) και «Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΤΥΦΛΩΝΕΙ»  (Αλμπέρ Καμύ) αλλά και την ρήση του Αριστοτέλη:  «Το αληθές και το δίκαιο, είναι από την φύση, πιο δυνατά από το ψευδές και το άδικο».

ἀττικὰ νέα
Κι ἐννοεῖται πὼς τὰ λοιπὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἤ σιωποῦν ἤ πετσοκόβουν ἤ θρασύτατα ἀλλοιώνουν.
Ὀμερτά… Γιατί;


6.230 offshore …ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΗΣΥΧΕΣ!!!


Πῶς …«χρησιμοποιήθηκε» ὁ Καραμανλῆς γιά νά ἔλθῃ τό ΔΝΤ;


Δὲν γνωρίζω σὲ βάθος τὴν ὑπόθεσιν, ὅπως δὲν τὴν γνωρίζει καὶ κάποιος ἄλλος συμπολίτης μας.
Οἱ πραγματικοὶ γνῶστες εἶναι οἱ ἐμπλεκόμενοι ποὺ εἶτε μιλοῦν μόνον σὲ δικαστικὲς αἴθουσες, ὑπερασπιζόμενοι τοὺς ἑαυτούς τους, ἤ σιωποῦν ἀπειλούμενοι ἤ παραποιοῦν τὰ γεγονότα πρὸς ὁποιοδήποτε ἴδιον ὄφελος.
Πάντως σὲ ἐμᾶς φθάνει, ὅταν φθάνῃ ἡ πληροφορία, πολλαπλῶς φιλτραρισμένη καὶ ἀλλοιωμένη.

Εὐχομένη ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ λειτουργήσῃ ἡ δικαιοσύνη ὡς δικαιοσύνη, οἱ δημοσιοκάφοι ὡς δημοσιογράφοι καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς ΕΥΠ ὡς στρατιῶτες τῆς Ἑλλάδος, ὑπερασπιζόμενοι τοὺς συνέλληνες, κι ὄχι ὡς ὑπάλληλοι τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, κλείνω αὐτὸ τὸ σημείωμα, εὐχαριστώντας αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα, ἐν μέσῳ ἀποδομήσεως, ἐξακολουθοῦν κι ἀκολουθοῦν τὰ ὅσα ἡ συνείδησίς τους τοὺς ὐπαγορεύει.

Φιλονόη

filonoi.gr